open menu

POLIS

The learning community:

artistic practices as debating laboratories


Admissions:


Wednesday 6th of July from 9.00 till 17.00h


Tuesday 23rd of August from 15.00 till 18.00h


HBO master of Fine Art & Design
Maastricht Academy for Fine Art & Design
Faculty of Arts Maastricht / Zuyd Hogeschool i.s.m.
de Hubert van Eyckacademie Maastricht

duur 2 jaar (pilot)


De dynamiek van kunst en vormgeving wordt veroorzaakt door het debat; Debat is de dynamiek van kunst en vormgeving. De uitwisseling en confrontatie van ideeën en realisaties van ideeën bepaald de inrichting van het publieke domein, de participatie van het publiek, de markt en de wijze van professionalisering.


De master POLIS is bedoeld voor bachelors of art die het een uitdaging vinden hun artistieke praktijk in te zetten in een heterogene omgeving waarin het debat als leermodel centraal staat. Zij zien die omgeving als mogelijkheid hun praktijk als ‘positie’ verder te verkennen en te intensiveren, en daar waar mogelijk te relateren aan andere ‘posities’ die in hetzelfde debat worden ingenomen.


POLIS deelnemers zijn autonome makers, kritische denkers, aanstekelijke dromers, kwetsbare volhouders en twijfelende uitvinders. Zij zijn geen followers maar observers, ze benaderen de wereld vanuiteen uniek, persoonlijk standpunt. Ze roepen vragen op en genereren ideeën, openen nieuwe perspectieven. Dat doen ze niet in het luchtledige, maar in de maatschappelijke context waarin ze leven, in voortdurend DEBAT met een publiek van specialisten en niet-specialisten. Daarbij nemen ze stelling in, soms op confronterende manier.


Aanmeldingen zijn mogelijk vanaf 30 januari 2016 (kick off Open Dag 10-15 uur). De deadline is 1 mei 2016.
Daarna zal de selectieprocedure plaats vinden d.m.v. intake gesprekken.


Contactpersonen:
Erik de Jong

Opleidingscoördinator bachelor of Fine Art – MAFAD

E-mail: finarts-and-design@zuyd.nl

Telnr: +31 (0) 634384682

Bekijk meer nieuws items.