open menu

home

Mafad

De Maastricht Academy of Fine Arts and Design wordt gevormd door de bacheloropleidingen Fine Arts | Autonome Beeldende Kunst en Design, en de Engelstalige masteropleiding Fine Art and Design – Artistic Matters.

De academie is gelegen in het historische centrum van Maastricht en is gehuisvest in een uniek gebouw van de Heerlense architect Wiel Arets, en in het ernaast gelegen studiogebouw van Cuyper midden in Maastricht. We beschikken over excellente studiofaciliteiten en hoogwaardige werkplaatsen. 

Binnen onze opleidingen worden autonome attitudes, interdisciplinaire netwerken, debat en heterogene samenwerking gestimuleerd. Wij maken een persoonlijk, flexibel en open kunstonderwijs mogelijk in een non-hiërarchische leeromgeving. De zgn. learning community als didactisch model staat voor het gezamenlijk en gelijkwaardig delen van kennis waarin de expertise uit elke richting kan komen: van student en docent, extern en intern.

De kunstacademie stelt de student in staat zich te ontwikkelen tot kunstenaar of vormgever met een sterke eigen artistieke visie. Onze studenten zijn nieuwsgierig, proactief en betrokken. De student is auteur van zijn/haar eigen leeromgeving en leert al onderzoekend zelf vorm en inhoud te geven aan de studie en de toekomstige beroepspraktijk. Samen met de academie leert de student de eigen artistieke motivaties, persoonlijke drijfveren en/of maatschappelijke urgentie te onderzoeken en te benoemen. De student vormt een eigen artistiek standpunt waarmee betekenisvolle objecten, processen en producten kunnen worden ontwikkeld.

Onze academie is onderdeel van de Beeldende Kunsten Maastricht en Zuyd Hogeschool.


Herdenkingsplein 12 | 6211 PW | Maastricht

Postbus 531
6200 AM
Maastricht

T +31 (0)43 346 66 70

T +31 (0) 6 34 38 46 82